Sáng ngày 19-9, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh phối hợp Ban chỉ huy Quân sự thành phố Dĩ An tổ chức giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho học sinh khối 10.

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kĩ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng niềm tự hào tự tôn dân tộc.

BTT. TRƯỜNG TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH