Đội ngũ

Đặng Thị Ngọc Bích

Đặng Thị Ngọc Bích

Người thành lập, Hiệu Trưởng trường

“Sản phẩm của chúng tôi là con người. Đến nay, tôi hiểu rằng cần phải làm nhiều cho giáo dục. Tôi phải làm thế nào để mọi người biết đến ngôi trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh là nơi có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, làm việc hết mình vì học sinh không riêng ở Dĩ An mà còn nhiều nơi khác nữa. Còn học sinh của tôi – những khách hàng nhỏ bé đã tin tưởng vào ngôi trường mang tên nhà cách mạng, tôi có sứ mệnh luôn hướng các em phát triển tốt cùng cộng đồng và rèn luyện, giáo dục các em trở thành “công dân toàn cầu”, luôn tự hào là người Việt Nam. Đây chính là giá trị cốt lõi, là văn hóa kinh doanh của công ty và nhà trường mà chúng tôi đề ra và thực hiện trong thời gian qua”

Trang

Trang

Phó Hiệu trưởng

Duy

Duy

Phó Hiệu trưởng

Thịnh

Thịnh

Phó Hiệu trưởng

...

...

Phó Hiệu trưởng