Chia sẻ từ Giáo Viên

12241639_418043958406926_7345854849303681396_n

“Vận dụng, liên hệ những vấn đề thực tiễn trong Hóa học nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh”

Cô Nguyễn Lê Ngọc Sương - Giáo viên bộ môn Hóa

“Vận dụng, liên hệ những vấn đề thực tiễn trong Hóa học nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh”

Định hướng của chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với từng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh.

Để đạt được các mục tiêu đó thì khâu đột phá là đổi mới phương pháp giáo dục từ lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “phương pháp dạy học tích cực”. Làm cho việc “học” là quá trình tìm tòi, khám phá, phát hiện, khai thác và xử lý thông tin… Học sinh phải tự mình hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất. “Dạy” là quá trình tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh về cách tự học, sáng tạo, hợp tác… dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách tự học. Học để đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai, giúp học sinh nhận thức được những điều đã học cần thiết, bổ ích cho bản thân và cho sự phát triển xã hội.

Đối với bộ môn Hóa học trong trường Trung học phổ thông, định hướng đổi mới phương pháp dạy học cũng được coi trọng đó là việc quan tâm và tạo mọi điều kiện để học sinh trở thành chủ thể hoạt động sáng tạo trong giờ học; để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng kiến thức hóa học bằng nhiều biện pháp:

– Khai thác đặc thù bộ môn tạo ra các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú.

– Đổi mới hoạt động học tập của học sinh và tăng thời gian dành cho học sinh hoạt động trong giờ học.

– Tăng mức độ hoạt động trí lực, chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh: thường xuyên sử dụng tổng hợp các phương pháp dạy học tích hợp, sử dụng phương pháp đặt vấn đề, dùng các hình ảnh trực quan sinh động để giảng giải tư duy trừu tượng…

Chính vì những lý do trên, đề tài: “Vận dụng, liên hệ những vấn đề thực tiễn trong Hóa học nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh” sẽ giúp cho học sinh và giáo viên có được một số kiến thức bổ ích, hiểu biết thêm về một số sự vật và hiện tượng trong cuộc sống.

Tải về:

https://drive.google.com/file/d/0B8Vj9iT2gTI5VkZqUUhiVHIta0FicHNTOWpLSmZFLWt6bDlj/view?usp=sharing