Chia sẻ từ Học Sinh

DSC03918

Hà The Hy

Học sinh lớp 1A

Con là Học sinh giỏi tiêu biểu Nhất khối Cấp 1 đấy!