Ngày Quốc tế Hòa bình hay ngày Hòa bình thế giới là một sự kiện diễn ra thường niên vào ngày 21 tháng 9. Ngày này được Liên Hợp Quốc khởi xướng lần đầu tiên vào năm 1981 nhằm kỷ niệm, tôn vinh hòa bình và phản đối chiến tranh, bạo lực, bất công trên toàn thế giới.

Sự kiện này được tổ chức lần đầu vào tháng 9 năm 1982. Sau đó vào năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức tuyên bố ngày 21 tháng 9 hằng năm được xem là ngày Quốc tế Hòa bình.

----------------------------------

TRƯỜNG TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

Tel: 0274 656 1647/0274 656 1644

Địa chỉ: 8/23, Kp. Đông Tân, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương.

 Email: [email protected]

 Website: https://phanchutrinh.edu.vn

#phanchutrinh